Ekonomi

I samarbete med Swedbank kan ni som båtklubb få hjälp att på ett enkelt och effektivt sätt hantera klubbens ekonomi. Erbjudandet innebär ett så kallat ”Båtklubbspaket” och innehåller två delar.

Hantering av ekonomi

Erbjudandet innefattar möjligheter till bankkonto, gemensamt bankkort, kundservice via telefon etc.

Båtklubbslån

Båtklubben har genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen möjlighet att låna till större investeringar i klubben som till exempel byggnader, nya bryggor eller upptagning- och sjösättningsanordningar. Har du frågor kontakta Svenska Båtunionens kansli på 08 -545 859 60

Som en hjälp i klubbens arbete med att sammanställa låneansökan, har Svenska Båtunionen tagit fram en checklista att följa.
Ansökan om båtklubbslån ska i original skickas till det båtförbund där klubben har sitt medlemskap. Förbundet går igenom ansökan och efter godkännande skickas den till

Svenska Båtunionen
att: Cecilia Obitz
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Checklista och investeringskalkyl för er ansökan om båtklubbslån

Här hittar du checklistan för vad som behöver göras när båtklubben vill ta lån:
Checklista

Investeringskalkyl

Våra övriga tjänster och erbjudanden:

Båtklubbspaketet

Här hittar du information om erbjudandet för administrering och hantering av båtklubbens ekonomi.
Båtklubbspaketet

Båtklubbslån

Här hittar du information om  och ansökan för båtklubbslån.
Båtklubbslån

Båtklubbslån – Vanliga frågor och svar
Här hittar du vanliga frågor om båtklubbslånet och hur det går till. Detta är bra att läsa om er båtklubb funderar på att ta ett båtklubbslån.

Frågor och svar om båtklubbslån.

Bidrag ur Svenska Båtunionens fond
Här hittar du information inom vilka områden din klubb kan söka bidrag för ur Svenska Båtunionens fond. Bidrag kan sökas för alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet, dock inte för löpande verksamhet. Läs mer här.