Som medlem i Svenska Båtunionen är klubben försäkrad

Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av de prisvärda tilläggsförsäkringarna. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom.

I grundskyddet ingår bland annat olycksfallsförsäkring för medlemmar inom klubbens område, egendomsskydd för delar av klubbens materiel och rättsskydd.

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 SEK.