Som medlem i Svenska Båtunionen är klubben försäkrad

Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av de prisvärda tilläggsförsäkringarna. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom.

I grundskyddet ingår bland annat olycksfallsförsäkring för medlemmar inom klubbens område, egendomsskydd för delar av klubbens materiel och rättsskydd.

Från 1 januari 2020 blev båtklubbsförsäkringen ännu bättre

  • Egendomsskyddet i grundförsäkringen fördubblas från 2 pbb till 4 pbb.
  • Rättskyddförsäkringen i grundskyddet höjs från 5 till 6 pbb. I tilläggsförsäkringen från 7 till 8 pbb.
  • Oljeskadeförsäkringen i grundförsäkringen gäller också för skada på egen mark. Oljeskada på egendom ingår. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på egendom (inkl. arrenderad/hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Vi utreder och företräder klubben vid tvist samt utbetalar eventuellt skadestånd upp till 1 mkr. För oljeutströmning från fordon på egen egendom är maxbeloppet 100 000 kr.

Nyhet i tilläggsförsäkringarna

Rättskyddsförsäkringen i tilläggsförsäkringen höjs från 7 pbb till 8 pbb, från 1 januari 2020.

Prisbasbeloppet (pbb) för 2023 är 52 500 kr.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.