Medlemssystemet BAS

Bas är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är en del av Svenska Båtunionen. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, SBU-funktionärer – alla har sin del i BAS.

BAS består av flera olika funktioner som används i olika syften. BAS-K är ett administrativt stöd för båtklubbar, BAS-F är ett administrativt stöd för båtförbunden och BAS-C för Svenska Båtunionen och Båtliv centralt. Backup av BAS görs varje dygn. Backup och loggar sparas i arkiv. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts långt efter de inträffade.

BAS för Båtklubben och dess medlemmar

I BAS-K kan klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv(båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera och registrera avgiftsinbetalningar. I BAS-K kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv.

Som medlem i klubb kan du till exempel anmäla dig till schemalagda aktiviteter, anmäla dig till olika köer, göra ändringsanmälningar gällande dina kontaktuppgifter eller båtinnehav m.m.

Kom igång med BAS-K

Har din klubb inte kommit igång med BAS-K ännu? Kontakta ert regionala båtförbund eller Svenska Båtunionens kansli så får ni hjälp.

2022-09-07

Nu när BAS version 3 är publicerad skarpt så hänvisar vi frågor och felanmälan till supportärendehanteringen i BAS under menyvalet...