Adressen ”fraga-bas@…” nedlagd

2022-09-07
Nu när BAS version 3 är publicerad skarpt så hänvisar vi frågor och felanmälan till supportärendehanteringen i BAS under menyvalet "Hjälp".

Alla frågor, felanmälan, önskemål om utveckling m.m. registreras i BAS Support under menyn ”Hjälp” när du är i BAS. Detta för att ärenden inte ska ”hamna mellan stolarna” eller försvinna i någons mejlflöde.

Om problemet innebär att man inte kan logga in i BAS finns ”nödvägen” bas-support@bas.batunionen.se.