Båtklubb: Så får dina medlemmar tidningen

1. Ha en registeransvarig i klubben

En registeransvarig gör kontinuerligt ändringar när någon exempelvis har flyttat, bytt styrelseposition eller har avlidit. Svenska Båtunionen uppmanar alla båtklubbar att ha en registeransvarig i klubben som medlemmarna kan vända sig till när någon exempelvis flyttat eller avlidit. Vi på Svenska Båtunionens kansli uppmanar också alla båtklubbsstyrelser att uppdatera sitt register senast två veckor innan utgivningsdatum för varje nytt nummer av Båtliv så att vi skickar tidningarna till rätt adresser. På så sätt får ni nöjdare båtklubbsmedlemmar samtidigt som administrationen minskar för Svenska Båtunionen.

2. Anteckna endast en person per registerpost i ert register!

Två namn i fältet för förnamn, t.ex. ”Karin och Jan” fungerar inte även om bägge medlemmarna vill vara registrerade i klubben.
Anledningen är att adressregistret även fungerar som funktionärsregister. Det fungerar inte om det till exempel står att ”Karin och Jan” är ordförande i klubben.

3. Skriv in allas medlemsuppgifter på ett enhetligt sätt i registret

Det är inte heller ovanligt med medlemmar som har medlemskap i flera båtklubbar. Skriv därför in uppgifterna på ett enhetligt sätt så att personuppgifterna blir så likformiga som möjligt. Exempelvis ”Storgatan 27” (ej Storg. 27), ”Norra Stadsgatan” (ej N Stadsg.). Systemet hittar den sökta personen i registret och personen slipper få flera tidningar.

4. Så ändrar du i registret

Båtklubbens registeransvarige ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat så att alla medlemmar får Båtliv. Via vår hemsida www.batunionen.se och medlemshanteringen i BAS-M görs ändringar direkt i Båtlivs adressregister.

Alla klubbar som använder SBU:s ”båtklubbsprogram”, BAS-K, behöver inte göra något extraarbete. Båtliv tar adressuppgifterna direkt ur den gemensamma databasen.

Om klubben ännu inte kommit igång med detta kontaktar ni ert Båtförbund för information, lösenord och uppstart. Är du osäker på vilket båtförbund du tillhör kan du titta i listan av förbunden här eller ringa oss på Svenska Båtunionen på +46- 8-545 859 60.

Lycka till!

Prenumerera på Båtlivs nyhetsbrev