Bli medlem i Svenska Båtunionen

Vill du att din båtklubb ska bli medlem i ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen?
Ett medlemskap i Svenska båtunionens regionala förbund ger många fördelar för er som båtklubb. Ni får ta del av lokala såväl som rikstäckande förmåner, få support kring båtklubbsarbete, delta i utbildningar, evenemang och seminarier samt utnyttja medlemsförmåner.

Så här gör ni för att bli medlemmar

Hitta det av Svenska Båtunionens båtförbund som omfattar det område där din båtklubb ligger.

Kontakta ditt förbund och säg att båtklubben önskar bli medlem i Svenska Båtunionen.
Förbundet kommer att instruera er i vad medlemsavgiften är per båtklubbsmedlem i just ert förbund samt hur ni går tillväga för att ansöka.
När inbetalningen skett är ni mer än välkomna att höra av er till medlemssupporten för rådgivning av olika slag.

Som medlem i organisationen kommer båtklubbens främsta kontakt vara det båtförbund som klubben tillhör. Båtförbunden samordnar det regionala båtlivet, fungerar som remissinstans på kommun- och länsnivå och är medlemsklubbarnas kontakt om de behöver stöd i sin verksamhet. Information om organisationsstrukturen inom Svenska Båtunionen hittar du under Om oss.