Båtklubbsmedlem–Så får du din tidning

Så gör du för att få rätt tidningsförsändelser:
  1. Om du flyttar, se till att din nya adress ändras i registret hos din båtklubb. Det är båtklubbens register som ligger till grund för tidningsutskicken.
  2. Likaså måste du avregistrera avliden närstående hos den avlidnes båtklubb för att prenumerationen ska upphöra.
  3. Om du får fler än en tidning i din brevlåda är du förmodligen medlem i flera båtklubbar. Fyller alla klubbar i dina uppgifter korrekt känner systemet av det, men använder sig en klubb av förkortningar, exempelvis ”N. Storgatan” när en annan klubb använder ”Norra Storgatan” skickar systemet ut 2 tidningar. Detta för att personnummer inte är obligatoriska. Hör i så fall av dig till de båtklubbar du vill avregistrera tidningen ifrån så kryssar de i en ruta att den inte sänds åt dig i systemet och rapporterar till Båtliv.

Senast två veckor innan utgivningen av nytt nummer måste ändringen ske för att du ska få din tidning som du önskar. Båtliv skickas endast inom Europa. EJ till övriga länder.

Här hittar du utgivningsplanen för Båtliv.

Prenumerera på Båtlivs nyhetsbrev