Årsrapport i BAS

Årsrapport för båtklubb

Årsrapportering innebär att vi inventerar Sveriges båtliv avseende antal anslutna båtklubbar och antal medlemmar i dessa klubbar. Dessa tal förändras ständigt och därför har vi bestämt att det är 1 januari som är avläsningsdatum.

Då räknas alla medlemmar i medlemssystemet BAS automatiskt.

Du ska justera och bekräfta medlemsantalen under januari månad. 31 januari är sista dagen för klubben att korrigera sitt medlemsantal, därefter låses medlemsantalen och det är dessa som kommer att ligga till grund för er medlemsavgift till båtförbundet.

Medlemsredovisningen sker i BAS (Båtunionens AdministrationsSystem). Du som BAS-administratör i din klubb når BAS via internet på adressen https://bas.batunionen.se. 

Om du inte har något användarkonto ännu, kontakta ditt regionala båtförbund för att komma igång.

Anvisningar

Du hittar en film med anvisningar på https://youtu.be/FRcPHmu1_eI?si=L4pCvKSEAYLOg7yO om du föredrar rörliga bilder och ljud istället för text.

Rapporten skall göras mellan 1 och 31 januari. Den går inte att göra i förväg.

Logga in (efter 1 januari men före 31 januari)

Använd din webbläsare för att gå till https://bas.batunionen.se.

Välj antingen BankID eller ”BAS Inloggningskonto” för att logga in och autentisera dig.  

För att BankID ska fungera så måste det finnas ett komplett personnummer registrerat i BAS.

För att ”BAS Inloggningskonto” ska fungera så måste det finnas ett mobiltelefonnummer registrerat i BAS. Vid inloggningen så kommer du att få en engångskod per SMS till det registrerade numret.

Om du vill använda ”BAS Inloggningskonto” men glömt lösenordet använder du ”glömt-lösenordet-funktionen” för att få ett nytt lösenord. OBS! För att detta ska fungera måste du ha en e-postadress registrerad på dig i BAS. 

När du loggat in väljer du aktuell klubb i ”portalen”

I huvudmenyn klickar du på ”Klubb” och väljer undermenyn ”Årsrapport”. Överst i listan finns boxen ”Statistik för 2024”. Ute till höger på samma rad som den texten finns en knapp ”Editera”. Klicka på den så öppnas skrivbara fält där du, vid behov, kan skriva justerade uppgifter.

I fälten under rubriken ”Register” finns de siffror som automatiskt togs ur BAS 1 januari. Om dessa uppgifter stämmer behöver du bara kryssa för att du godkänner uppgifterna och spara. Om de inte stämmer fyller du i de korrekta talen i de skrivbara, inramade, fälten under rubriken ”Justerat”. Var noga med att justera samtliga fem fält. En vanlig orsak till att de beräknade uppgifterna inte stämmer är t ex att man inte registrerat födelsedatum för sina medlemmar, då ”vet” inte systemet vem som är ungdom eller vuxen.

Medlemskategorier:

“Enskilt betalande medlem t o m 20 år” – En enskild medlem i klubben som inte fyllt 21 år 1 januari.

“Enskilt betalande medlem fr o m 21 år” – En enskild medlem i klubben som fyllt 21 år.

“Betalande familj” – Typ av medlemskap där samtliga i en familj boende på samma adress kollektivt är medlem.

I fältet “Totalt antal individer” anges antalet personer som ingår i samtliga medlemskategorier. Observera att detta ofta inte är en summa av de tre kategorierna eftersom det i familjemedlemskap finns ett medlemskap men flera personer.

I samma vy får du uppgift om hur många inaktiva som ligger kvar för avregistrering samt hur många ”Övriga” som finns registrerade i klubbens BAS-K. Detta är endast uppgift för kännedom men har inget med avgiftsberäkningen att göra.

Nu är det klart! Logga ut och stäng.