Internationellt Certifikat

Under vecka 29-31 är Svenska båtunionens kansli semesterstängt och inga internationella certifikat handläggs under tiden. För brådskande hantering av internationella certifikat hänvisas till Svenska Kryssarklubben: www.sxk.se.

 

Ska du åka båt utomlands? Då måste du ha ett ”Internationellt Certifikat”. Det hjälper dig om något skulle hända eller för att hyra båt etc. Som medlem i Svenska Båtunionen betalar du halva priset på ett internationellt certifikat mot om du har båt i en marina/ i en båtklubb som ej är ansluten till SBU. Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Båtunionen behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. SBU utfärdar endast internationella certifikat till privatpersoner.

Ansökningsförfarande

Du kan själv ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten här.

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling eller dokument som visar att du haft båten registrerad i båtklubb (ansluten till SBU) i minst två år.

Det ska klart och tydligt framgå av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald. Certifikatet gäller i två år från utfärdandedatum och vid förnyelse skall certifikatets nummer uppges samt ägarens och båtens namn.

Avgift:
Ett nytt certifikat kostar 500 kronor som SBU-ansluten båtklubbsmedlem  (1000 kr för övriga).
Ett förnyat certifikat kostar 300 kronor som SBU-ansluten båtklubbsmedlem (750 kr för övriga).
I samband med att du skickar ansökan betalar du in avgiften på SBU bankgiro 810-4515.

Leveranstid

Under sommaren (juni – augusti) är bemanningen på Svenska Båtunionens kansli låg och leveranstiden på internationellt certifikat kan vara upp till fyra veckor.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår