Internationellt Certifikat

Internationellt certifikat – Information

Har du ett internationellt certifikat utfärdat på din båt som befinner sig utomlands bör du kolla upp om det är dags att förnya det. Internationella certifikat kan beställas via Svenska Båtunionen fram till vecka 26. Under perioden vecka 26-32 finns det inte möjlighet att rekvirera Internationella certifikat p.g.a semester. 

Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Båtunionen behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. Vi utfärdar endast Internationellt certifikat till privatpersoner boende inom Europa.

Utfärdandet av ett internationellt certifikat innebär att äganderätten gjorts trolig. Svenska Båtunionen utfärdar endast certifikat till privatpersoner boende inom Europa och deras egna privatägda fritidsbåtar. Inga mellanhänder accepteras.

För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska eller Engelska accepteras.
Du kan också styrka ägandet genom att visa att du och båten finns registrerade i båtklubb sedan minst tre år tillbaka.

Här kan du själv skriva ut ansökningsblankett för Internationellt certifikat (pdf, ej skrivbar). Ansökningsblanketten fylls i och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling alternativt intyg från din båtklubb. Glöm inte att fylla i passnummer på blanketten!
Vill du förnya ett tidigare utfärdat certifikat, se nedan.

Det ska klart och tydligt framgår av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald.

Ansökningsblankett och kopia på köpehandling alternativt intyg från din båtklubb skickas med brev till Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm eller skannas och skickas med e-post till: intcert@batunionen.se

Certifikatet gäller i två år från utfärdande datum.

Förnyelse av tidigare utfärdat certifikat
Skicka in din ansökan om förnyelse i god tid innan ditt certifikat går ut. Särskild blankett för förnyelse finner du här.

Priser för medlem i båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen
– Nyanmälan av certifikat 750 kr per ägare, plus 750 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
– Förnyelse av certifikat 400 kr per ägare, plus 400 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
– Snabbehandling plus 300 kr per ägare, plus 300 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)

Priser för personer som inte är medlem i till Svenska Båtunionen ansluten båtklubb.
– Nyanmälan av certifikat 1500 kr per ägare, plus 1500 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare inte är medlemmar)
– Förnyelse certifikat 1000 kr per ägare plus 1000 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare inte är medlemmar)

För ägare och befälhavare boende utanför Sverige utfärdas internationellt certifikat enbart om sökande är medlem i båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen.

Leveranstid
Normal leveranstid kan vara upp till 2 veckor efter att alla uppgifter är korrekt insända och betalning kommit in på BG 810-4515.
Har du bråttom så rekommenderar vi att du begär snabbehandling. Vid snabbehandling utfärdar vi certifikaten inom 2 vardagar efter att alla uppgifter är korrekta. Observera att snabbehandling kostar extra.

SFS nr: 1978:205 (länken öppnas i ett nytt fönster)
Departement/ myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
Utfärdad: 1978-04-27

Under sommaren (juni – augusti) är bemanningen på Svenska Båtunionens kansli låg och leveranstiden på internationellt certifikat kan vara upp till fyra veckor.