Dokument

Internationellt certifikat för fritidsbåt

Internationellt certifikat för fritidsbåt behövs i många hamnar i andra länder. Detta certifikat ersätter, i princip, båtregister.

Ansokan_IntCert.pdf