Båtriksdagen

Båtriksdagen är Svenska Båtunionens årsmöte och högsta beslutande organ och samlas en gång om året. Röstberättigade på Båtriksdagen är våra regionala förbunds delegater.

 

Båtriksdag mars 2023

Båtriksdagen  2023 genomförs 25-26 mars i Skellefteå.

Valnämnden har nu startat nomineringsprocessen. Läs mer nedan.

Inför Båtriksdagen 2023 kommer nomineringar till funktionärsposter i Svenska Båtunionen ske via digitalt formulär.

Klicka här för att nominera funktionärer till Svenska Båtunionens styrelse, revisor, revisorssuppleant, valnämnd samt förtjänstteckenkommitté.

 

 

 

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.