European Boating Association -Båtlivets röst i Europa

Svenska Båtunionen är en av de största medlemmarna i det europiska samarbetesorganet för båtorgansiationer European Boating Association, EBA
EBA grundades 1982 och har som syfte att säkerställa att utövare av båtliv är informerade om EU:s regelverk och att båtlivets åsikter är förs fram till EU:s beslutandeorgan. Organsiationen arbetar inom en rad olika områden för båtlivet inom Europa och påverkar när det är nödvändigt nationella såväl som Europiska myndigheter och organ.
Inom organisationen arbetar vi tillsammans för båtlivet med frågor kopplade till miljö, teknik och regelverk samt påverkar specifika projekt som t.ex. införandet av det Internationella kunskapscertifikatet, ICC.
EBA värnar fritidsbåtlivets intressen i alla Europas hav, sjöar och kanaler genom att samverka med UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa och EU:s havsmiljökommissioner.