Samverkan

Svenska Båunionen är med och påverkar båtlivet i Sverige såväl som i Norden och Europa. Genom samverkan med andra organsiationer och myndigheter kan vi värna båtlivet i Sverige och påverka direktiv, förordningar och regelverk.

Här kan  du se vilka olika samverkansfora vi medverkar i.