Samverkan

Svenska Båunionen är med och påverkar båtlivet i Sverige såväl som i Norden och Europa. Genom samverkan med andra organsiationer och myndigheter kan vi värna båtlivet i Sverige och påverka direktiv, förordningar och regelverk.

Här kan  du se vilka olika samverkansfora vi medverkar i.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.