Riksdagens Fritidsbåtsnätverk

Riksdagens Fritidsbåtsnätverk består av riksdagsmän som har ett intresse i fritidsbåtsfrågor och bildades 2011 på initiativ av moderate riksdagsmannen Edward Riedl. Edward Riedls vision var att bilda en grupp för att öka kunskapen och förståelsen för fritidsbåtsfrågor hos riksdagsmän. Företrädare från alla politiska partierna ingår i gruppen. 2023 tog Sanne Lennström (S) och Johanna Rantsi (M) över ordförandeskapet av Edward Riedl.
Gruppen möter varje år Sweboat och SBU. Det är ett mycket bra initiativ som tagits mellan branschen och riksdagsmännen. Båtlivsfrågor lyfts fram och den samlade riksdagsgruppen visar stort intresse för dem. Bra är också att det inte lyser igenom någon partipolitik när olika frågeställningar diskuteras. Alla tycks vara överens om att fritidsbåtslivet är en viktig fråga för Sverige.