Unionsstyrelsen

Från vänster: Håkan Fritz, Jonas Turitz, Susanne Nicklasson, Hans Öhlund, Christer Eriksson, Lasse Carlsson, Ulf Grape, Inger Högström – Westerling, Per Edberg, Anders Jansson och Hans Johansson.


Svenska Båtunionens styrelse består av ordförande, skattmästare och nio ledamöter. Samtliga ledamöter väljs genom en demokratisk process under Båtriksdagen, Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Unionsstyrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och tar både fram och verkställer de arbetsområden och riktlinjer som fastställs under Båtriksdagen.

I styrelsens uppdrag ingår bland annat att:

  • tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
  • ta fram anvisningar och strategier för intern samverkan med förbund och båtklubbar
  • ta fram anvisningar och strategier för extern samverkan med myndigheter och andra båtlivsorganisationer
  • säkerställa att demokrati genomsyrar all verksamhet

Christer Eriksson (Ordförande), christer.eriksson@batunionen.se
Anders Jansson, anders.jansson@batunionen.se
Hans Johansson, hans.johansson@batunionen.se
Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se
Håkan Fritz, hakan.fritz@batunionen.se
Inger Högström Westerling, inger.hogstrom.westerling@batunionen.se
Jonas Turitz, jonas.turitz@batunionen.se
Lasse Carlsson (Skattmästare), lasse.carlsson@batunionen.se
Per Edberg, per.edberg@batunionen.se
Susanne Nicklasson, susanne.nicklasson@batunionen.se
Ulf Grape, ulf.grape@batunionen.se