Unionsstyrelsen

Unionsstyrelsen 2022. Fr. v.: Christer Eriksson, Hans Johansson, Ulf Grape, Hans Öhlund, Bo Wernlundh, Susanne Nicklasson, Ola Runesson, Inger Högström-Westerling, Lasse Carlsson, Per Edberg och Gary Börjesson.

 

Svenska Båtunionens styrelse består av ordförande, skattmästare och nio ledamöter.  Samtliga ledamöter väljs genom en demokratisk process under Båtriksdagen, Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Unionsstyrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och tar både fram och verkställer de arbetsområden och riktlinjer som fastställs under Båtriksdagen.

I styrelsens uppdrag ingår bland annat att

tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
ta fram anvisningar och strategier för intern samverkan med förbund och båtklubbar
ta fram anvisningar och strategier för extern samverkan med myndigheter och andra båtlivsorganisationer
säkerställa att demokrati genomsyrar all verksamhet.

Christer Eriksson (Ordförande), christer.eriksson@batunionen.se
Bo Wernlundh, bo.wernlundh@batunionen.se
Gary Börjesson, gary.borjesson@batunionen.se
Hans Johansson, hans.johansson@batunionen.se
Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se
Inger Högström Westerling, inger.hogstrom.westerling@batunionen.se
Lasse Carlsson, lasse.carlsson@batunionen.se
Ola Runesson, ola.runesson@batunionen.se
Per Edberg, per.edberg@batunionen.se
Susanne Nicklasson, susanne.nicklasson@batunionen.se
Ulf Grape, ulf.grape@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.