Sjösäkerhetskommittén

Vi arbetar för:

Ett säkrare båtliv både internt inom organisationen Svenska Båtunionen, anslutna båtförbund och båtklubbar samt mot klubbmedlemmar, men också utåt mot myndigheter, organisationer och allmänhet.
Detta gör vi bland annat genom att:

  • Ta fram material som Egenkontroll av fritidsbåt, det hjälper dig som båtägare att göra din båt säkrare.
  • I alla sammanhang prata om vikten av sjösäkerhet, som att alltid använda flytväst.
  • Samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor, havsplanering, samhällsplanering kopplat till fritidsbåthamnar.

Här nedanför hittar du informationsmaterial från Sjösäkerhetskommittén:

Egenkontroll av fritidsbåt  För din och andras trygghet är det viktigt att din båt är säker och sjöduglig. I det digitala verktyget kan du själv göra en säkerhetskontroll av din båt.
Handbok för fritidsbåtshamnar är den kompletta guiden för er som förvaltar eller ska bygga upp en båtklubbshamn. Här kan du läsa hur man bygger upp och organiserar en båtklubb och få konkreta råd och anvisningar för hur t.ex bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras.
Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar. En checklista för de kontroller som bör göras i en båtklubb.

Sjösäkerhetskommittén en del av Sjösäkerhetsrådet, som består av organisationer och myndigheter, som på något sätt har med fritidsbåtliv och vatten att göra.

Kontakta Sjösäkerhetskommittén: sakerhet@batunionen.se.

Sjösäkerhetskommittén består av

Hans Öhlund, Skellefteå, ordförande hans.ohlund@batunionen.se
Herbert Grill, Helsingborg herbert.grill@batunionen.se
Håkan Wahlgren, Örbyhus hakan.wahlgren@batunionen.se
Jonas Ekblad, Stockholm jonas.ekblad@batunionen.se
Jonas Turitz, Göteborg jonas.turitz@batunionen.se
Krister Storm, Bua krister.storm@batunionen.se
Erika Lilja, Stockholm erika.lilja@batunionen.se