Sjösäkerhetskommittén

Vi arbetar för:

Ett säkrare båtliv både internt inom organisationen, Båtunionen, Båtförbund, Båtklubbar och klubbmedlemmar, men också utåt mot myndigheter, organisationer och allmänhet.
Detta gör vi bland annat genom att:

  • Ta fram material som Egenkontroll av fritidsbåt, det hjälper dig som båtägare att göra din båt säkrare.
  • I alla sammanhang prata om vikten av sjösäkerhet, som att alltid använda flytväst.
  • Samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor, havsplanering, samhällsplanering kopplat till fritidsbåthamnar.

Här nedanför hittar du informationsmaterial från Sjösäkerhetskommittén:

Egenkontroll av fritidsbåt  För din och andras trygghet är det viktigt att din båt är säker och sjöduglig. I det digitala verktyget kan du själv göra en säkerhetskontroll av din båt.
Hamnboken är den kompletta guiden för er som förvaltar eller ska bygga upp en båtklubbshamn. Här kan du läsa hur man bygger upp och organiserar en båtklubb och få konkreta råd och anvisningar för hur t.ex bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras.
Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar. En checklista för de kontroller som bör göras i en båtklubb.

Sjösäkerhetskommittén en del av Sjösäkerhetsrådet, som består av organisationer och myndigheter, som på något sätt har med fritidsbåtliv och vatten att göra.

Kontakta Sjösäkerhetskommittén: sakerhet@batunionen.se.

Sjösäkerhetskommittén består av

Hans Öhlund, Skellefteå, ordförande, hans.ohlund@batunionen.se
Inger Högström-Westerling, Örebro, inger.hogstrom.westerling@batunionen.se
Håkan Wahlgren, Örbyhus, hakan.wahlgren@batunionen.se
Jonas Ekblad, Stockholm, jonas.ekblad@batunionen.se
Krister Storm, Bua, krister.storm@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.