Unionsrådet

Unionsrådet är rådgivande till Unionsstyrelsen och hålls normalt en gång per år om hösten. Unionsrådet är också ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan båtförbunden. Båtförbunden utser delegater till Unionsrådet.

Unionsrådet 2023 genomförs 18-19 november och representanter utses av de regionala båtförbunden, Kungliga Motorbåtsklubben och Navigationssällskapet.

 

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.