Unionsrådet

Unionsrådet är rådgivande till Unionsstyrelsen och hålls normalt en gång per år om hösten. Unionsrådet är också ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan båtförbunden. Båtförbunden utser delegater till Unionsrådet.

Unionsrådet 2023 genomförs 18-19 november och representanter utses av de regionala båtförbunden, Kungliga Motorbåtsklubben och Navigationssällskapet.

Program

Lördag
12.00 Registreringen öppnar
12.30 Lunch för de som anmält sig till den.
13.45 Välkommen till UR inledning
13.50 Uppföljning av strategiska mål 2023
14.00 Valnämnden informerar
14.10 Förtjänstteckennämnden informerar
14.15 Pangeo – Unionsstyrelsens ställningstagande
14.30 Organisationsöversyn, avrapportering och diskussion
15.45 Gofika och utdelning av rumsnycklar
16.15 Årets Båtklubb och Årets båtlivshjälte
16.25 Aktuella miljöfrågor och miljörådet
16.45 Sjösäkerhetsrådet
17.00 Nordisk och internationell verksamhet
17.15 Avrapportering från båtförbunden
17.45 Slut för idag
19.00 Middag

Söndag
09.00 Start

Verksamhetsområden 2024 – prioriteringar, grupparbeten

10.30 Gofika
11.00 BAS 3.0 Finansiering och supportorganisation
11.40 Nämnden för båtlivsutbildning aktuell verksamhet
12.00 Ungdomsverksamhet
13.00 Lunch
14.00 Hur marknadsför vi Svenska Båtunionen på bästa sätt

14.30 Välkommen till Båtriksdagen i Örebro 2024
14.50 Tack och hej och avslut
15.00 Bussen avgår till Cityterminalen