Informasjon på norsk

Nordiska Båtrådet

Nordiska Båtrådet (NBR) har som oppgave gjennom informasjon og møter å holde båtlivets organisasjoner og myndigheter orientert i spørsmål som angår båtliv og samfunn. Rådet skal også samordne internasjonale spørsmål, samt søke å samordne regler og bestemmelser som gjelder innen rådets og båtlivets virksomhetsområde.
Ved behov skal Nordiska Båtrådet ivareta medlemsorganisasjonenes felles interesser.

NBR er ikke medlem av andre organisasjoner, men kan etter beslutning søka observatørplass i relevante organisasjoner hvis aktiviteter er innen eller berører båtlivets virksomhet.

Medlemskap i NBR kan innehas av en (1) riksorganisasjon virksom i hver av de nordiske land, med oppgave å virke i båtlivets sjøsikkerhets- og miljøspørsmål. Organisasjonen skal ha god geografisk spredning og være demokratisk oppbygd.

Tillbaka