BAS-kommittén

BAS är Svenska Båtunionens eget administrationssystem och BAS-kommittén ansvarar för systemets drift och säkerhet samt utvecklingsprojekt. Hur BAS ska utvecklas drivs främst genom supportärendesystemet som finns i BAS. Här ser vi vad som är svårt att använda samt felrapporter från användarna.