Miljökommittén

Segelbåtar i en naturhamn

Vi jobbar för att:

Öka miljömedvetandet hos båtfolket i Sverige bland annat genom att informera båtägare och klubbar med relevant information om hur man minimerar sin miljöpåverkan. Detta innebär att vi värnar det rörliga friluftslivet på vatten och land och ser till att vi lämnar så små miljömässiga fotavtryck som möjligt.

Det gör vi bland annat genom att:

  • Anordna minst en årlig miljökonferens
  • Uppdatera hemsidan Båtmiljö.se med aktuell information gällande miljöfrågor, förhållningsregler och lagar
  • Vara remissinstans för frågor som rör båtmiljöfrågor
  • Delta i möten med t ex Havs- och vattenmiljörådet och Båtmiljörådet
  • Driva projekt tillsammans med andra organisationer som t ex ”Ren botten utan gift”, ett samarbete mellan Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna
  • Hålla kontinuerlig kontakt med båtförbund och klubbar och närvara och informera vid evenemang som dessa anordnar
  • Utforma ett miljöprogram där den som är intresserad kan få information om vår målsättning

Svenska Båtunionens miljöprogram hittar du här.

Miljökommittén består av

Hans Johansson, Stockholm, ordförande
Stellan Stark, Hudiksvall
Bengt Hallberg, Umeå
Jimmy Dominius, Stockholm
Bengt Fröberg, Karlskrona
Lotta Rosenberg Linnér, Stockholm
Carl Rönnow, Stockholm
Stellan Dahlberg, Falkenberg

Har du frågor eller funderingar? Maila till miljo@batunionen.se.