Sjösportens samarbetsdelegation

Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD bildades 1969, av de tre båtorgansiationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet för att samordna och tillvarata det svenska båtlivets gemensamma intressen och fungera som remissinstans i båtlivsfrågor. SSD ska verka för att säkerställa bra villkor för båtlivet och sjösporten och för bevarandet av våra kust- och inlandsfarvattens unika miljö och möjligheter för att utöva vårt gemensamma intresse. SSD utser konsumentrepresentanter till Allmänna reklamationsnämndens båtavdelning.