Information på dansk

Nordiska Båtrådet, NBR, har som opgave, gennem oplysning og møder, at holde fritidsbådverdenens organisationer og myndigheder informerede i anliggender, som handler om sejlerlivet og samfundet. Rådet skal også koordinere internationale spørgsmål samt søge at koordinere regler og bestemmelser, som er gældende inden for bådverdenen. Ved behov skal Nordiska Båtrådet varetage medlemsorganisationernes fælles interesser.

NBR er ikke medlem af andre organisationer, men kan efter fælles beslutning søge observatørstatus i relevante organisationer, hvis aktiviteter er relaterede til berører bådverdenen.

Medlemskab af NBR kan opnås af én (1) landsorganisation, der virker i et af de nordiske lande med det formål at virke inden for sejlerlivets søsikkerheds-, miljø- og tryghedsspørgsmål. Organisationen skal have en god geografisk spredning og være demokratisk opbygget.

Tillbaka