Svenskt Friluftsliv

Svenska Båtunionen är medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:
  • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
  • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
  • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
  • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
  • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
  • För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
  • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
  • Höja friluftslivets status i samhället.
  • Vårda och värna allemansrätten.

Svenskt friluftsliv arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Organisationen har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår