Båtförbunden

Svenska Båtunionen består av 24 regionala Båtförbund och två riksomfattande klubbar (Kungliga Motorbåtklubben och Navigationssällskapet).

Båtförbunden utser delegater till Båtriksdag och Unionsrådet. Läs mer om Båtförbunden här.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.