Båtförbunden

Svenska Båtunionen består av 24 regionala Båtförbund och två riksomfattande klubbar (Kungliga Motorbåtklubben och Navigationssällskapet).

Båtförbunden utser delegater till Båtriksdag och Unionsrådet. Läs mer om Båtförbunden här.