Kommittéer

Svenska båtunionen arbetar aktivt med frågor som är relevanta för båtlivet, båtförbund, båtklubbar och medlemmar.  För att säkerställa kompetens och engagemang tillsätts kommittéer av Unionsstyrelsen.  Varje kommitté arbetar efter uppdrag och målsättningar för att driva utvecklingen inom intresseområdet framåt.

För närvarande finns det följande kommittér:

Barn- och ungdomskommittén

BAS-kommittén

Juridiska kommittén

Miljökommittén

Båtlivs redaktionskommitté

Sjösäkerhetskommittén

SBU-fondskommittén

Utbildningskommittén

Stöld och säkerhetskommittén