Båtmiljörådet


Båtmiljörådet bildades 2007 och är en sammanslutning där myndigheter och organisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor kan utbyta information och erfarenheter. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt båtliv. I Båtmiljörådet ingår förutom Svenska Båtunionen bland annat Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Havs och vattenmyndigheten, Sweboat och Svenska Kryssarklubben.