Barn- och ungdomskommittén

Barn med flytväst

Barn- och ungdomskommittén arbetar med att ta fram strategier och verktyg som ska göra det enkelt för båtklubbar och båtförbund att starta upp verksamhet och aktiviteter som både inkluderar och vänder sig till barn och ungdomar. Målet är att Svenska Båtunionen inom några få år ska ha en etablerad sektion för barn och ungdomar.

Vi arbetar för

  • Att presentera strategi och verktyg som ökar förbund/klubbar möjlighet att genomföra verksamhet och aktiviteter riktade mot barn och ungdomar.
  • Att inventera engagerad och bra ungdomsverksamhet inom Svenska Båtunionen
  • Att förse kansliet med det material som behövs för att viktiga händelser eller nyheter ska kunna marknadsföras internt inom Svenska Båtunionen eller externt.
  • Att vara Svenska Båtunionens ansikte utåt i barn- och ungdomsfrågor.

Det gör vi bland annat genom att

  • Skapa ett verktyg för klubbar och förbund att använda vid start av ungdomsverksamhet i den egna klubben eller i förbundet.
  • Genom att besöka förbund och klubbar hitta de goda exemplen som kan bidra till att skapa ovanstående verktyg.
  • Skapa ett nationellt ungdomsråd som kan vara rådgivande och idéskapande för kommande ungdomsverksamhet inom Svenska Båtunionen.
  • Verka för att det finns en ungdomsreporter och ungdomsreportage i tidningen Båtliv.
Barn- och ungdomskommittén består av:

Ola Runesson, Smålands BF (Ordf.)
Susanne Nicklasson, Dalarnas BF
Ulf Grape, Roslagens BF
Per Jönsson, Skaraborgs BF
Pelle Larsson, Kungliga Motorbåt Klubben BF
Bo Wernlundh, Västkustens BF

Välkommen att ta kontakt med oss på ungdom@batunionen.se!