Medlemssystemet BAS

Bas är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är en del av Svenska Båtunionen. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS.

BAS består av flera olika funktioner som används i olika syften. BAS-K är ett administrativt stöd för båtklubbar, BAS-F är ett administrativt stöd för båtförbunden, BAS-C för Svenska Båtunionen och Båtliv centralt och BAS-B är säkerhetsbesiktningens register. Backup av BAS görs varje dygn. Backup och loggar sparas i arkiv. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts långt efter de inträffade.

BAS för Båtklubben och dess medlemmar

I BAS-K kan klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv(båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera och registrera avgiftsinbetalningar. I BAS-K kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv.

Som medlem i klubb kan du till exempel anmäla dig till schemalagda aktiviteter, anmäla dig till olika köer, göra ändringsanmälningar gällande dina kontaktuppgifter eller båtinnehav mm.

Kom igång med BAS-K

Har din klubb inte kommit igång med BAS-K ännu, eller ni kanske har ”kört fast”? Kontakta en BAS-coach! Coacherna är engagerade duktiga användare som gärna hjälper dig till bästa möjliga BAS-K för just din klubb.

2022-09-07

Nu när BAS version 3 är publicerad skarpt så hänvisar vi frågor och felanmälan till supportärendehanteringen i BAS under menyvalet...

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.