Båtklubbslån Swedbank

Båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionen kan ansöka om ett lån i Swedbank med SBU-borgen. Lån ges till realiserbara investeringar. Har du frågor om aktuell ränta för båtklubbslån kontakta Svenska Båtunionens kansli på 08 – 545 859 60. Läs mer om Båtklubbslån och fördelarna med medlemskap i Svenska Båtunionen för båtklubbens ekonomi här.