Nu startar XRF-projektet

Nu drar Svenska Båtunionens XRF-projekt igång på riktigt. Syftet är att båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens regionala förbund ska kunna utbilda egna mätförrättare och genomföra egna XRF-mätningar av båtbottnar.

Utbildningarna av mätförrättare sker vid flera tillfällen under vintern i samarbete mellan de regionala båtförbunden och Svenska Båtunionen, de genomförs dels digitalt och dels praktiskt.

Villkor för att få delta i XRF-projektet
 • Båtklubben måste vara ansluten till ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen.
 • Båtklubbens styrelse ska utse mätförrättare och kunna styrka detta i protokoll.
 • Båtklubben ansvarar för XRF-instrumentet under tiden från mottagande till återlämning.
 • Båtklubben står för självrisken vid skadat, stulet eller på annat sätt förlorat XRF-instrument.
 • Båtklubben står för eventuella fraktkostnader tur och retur Svenska Båtunionens kansli.
 • Instrumentet tillhandahålls utan fast avgift i en vecka till båtklubbar som behöver mäta färre än 150 båtar. Behöver dessa båtklubbar instrumentet ytterligare en vecka utgår en avgift på 4000 kr. Båtklubbar som behöver mäta fler än 150 båtar får tillgång till instrumentet upp till två veckor. Max lånetid för instrumentet är två veckor.
 • Instrumentet är Svenska Båtunionens egendom och Svenska Båtunionen ansvarar för att det är försäkrat.
 • Båtklubben betalar avgifter till Svenska Båtunionen enligt räkning i efterskott utifrån lånetid och antal kontrollerade båtar.
Avgifter för båtklubbar som deltar i XRF-projektet
Instrumentavgift per båt 250 kr/båt
Avgift utöver instrumentavgift vecka två (Gäller för båtklubbar med färre än 150 båtar som ska mätas) 4000 kr
Frakt tur och retur SBU kansli Egenkostnader
Utbildning av mätförrättare 350 kr/pers.
XRF Mätförrättare

Mätförrättare ska:

 • Vara utsedd av styrelsen i båtklubben.
 • Genomgå och bli godkänd i utbildning fastställd av Svenska Båtunionen och Sweboat.
 • Följa anvisningar i mätmetod, utföra mätningar och utfärda mätprotkoll med hög integritet.
 • Rapportera sammanställda, anonymiserade mätresultat till Svenska Båtunionen.
 • Ansvara för att instrumentet förvaras och hanteras så att skada och stöld förebyggs.
Vill er båtklubb delta i XRF-projektet?

För att anmäla intresse att delta i projektet och att utbilda XRF mätförrättare klicka här.

Efter anmälan blir ni kontaktade av ert regionala båtförbund eller Svenska Båtunionen med mer information.

Introduktionsfilm om Svenska Båtunionens XRF-projekt

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.