Vill din båtklubb delta i XRF-projektet?

Svenska Båtunionens XRF-projekt drog igång hösten 2020 och syftet med projektet är att båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens regionala förbund ska kunna utbilda egna mätförrättare och genomföra egna XRF-mätningar av båtbottnar. Sedan start har ca 170 båtklubbsfunktionärer från ca 80 båtklubbar utbildats till mätförättare och tillsammans har de mätt över 3 000 båtar.

Utbildningar av mätförrättare sker som regel två gånger per år, dels under vårvinter i god tid innan sjösättning och dels på hösten innan torrsättning. Inbjudan till ett utbildningstillfälle kommer från ett regionalt båtförbund och utbildning sker i samarbete med Svenska Båtunionen. Utbildningen består av tre pass – ett teoretiskt pass som genomförs digitalt på kvällstid, ett praktiskt pass som genomförs fysiskt (ca 3h en helgdag) samt ett pass som handlar om hantering av data.  Det sista passet är genomförs digitalt på kvällstid och är frivilligt.

Villkor för att få delta i XRF-projektet
 • Båtklubben måste vara ansluten till ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen.
 • Båtklubbens styrelse ska utse mätförrättare och kunna styrka detta i protokoll.
 • Båtklubben ansvarar för XRF-instrumentet under tiden från mottagande till återlämning.
 • Båtklubben står för självrisken vid skadat, stulet eller på annat sätt förlorat XRF-instrument.
 • Båtklubben står för eventuella fraktkostnader tur och retur Svenska Båtunionens kansli.
 • Instrumentet tillhandahålls utan fast avgift i en vecka till båtklubbar som behöver mäta färre än 150 båtar. Behöver dessa båtklubbar instrumentet ytterligare en vecka utgår en avgift på 4000 kr. Båtklubbar som behöver mäta fler än 150 båtar får tillgång till instrumentet upp till två veckor. Max lånetid för instrumentet är två veckor.
 • Instrumentet är Svenska Båtunionens egendom och Svenska Båtunionen ansvarar för att det är försäkrat.
 • Båtklubben betalar avgifter till Svenska Båtunionen enligt räkning i efterskott utifrån lånetid och antal kontrollerade båtar.
Avgifter för båtklubbar som deltar i XRF-projektet
Instrumentavgift per båt 250 kr/båt
Avgift utöver instrumentavgift vecka två (Gäller för båtklubbar med färre än 150 båtar som ska mätas) 4000 kr
Frakt tur och retur SBU kansli Egenkostnader
Utbildning av mätförrättare 350 kr/pers.
XRF Mätförrättare

Mätförrättare ska:

 • Vara utsedd av styrelsen i båtklubben.
 • Genomgå och bli godkänd i utbildning fastställd av Svenska Båtunionen och Sweboat.
 • Följa anvisningar i mätmetod, utföra mätningar och utfärda mätprotkoll med hög integritet.
 • Rapportera sammanställda, anonymiserade mätresultat till Svenska Båtunionen.
 • Ansvara för att instrumentet förvaras och hanteras så att skada och stöld förebyggs.
Vill er båtklubb delta i XRF-projektet?

För att anmäla intresse att delta i projektet och att utbilda XRF mätförrättare klicka här.

Efter anmälan blir ni kontaktade av ert regionala båtförbund eller Svenska Båtunionen med mer information.

För övriga frågor, kontakta Carl Rönnow, projektledare för XRF-projektet, på carl.ronnow@batunionen.se

Introduktionsfilm om Svenska Båtunionens XRF-projekt