Svenska Båtunionens Miljökonferens 2023

I februari 2023 anordnade SBUs miljökommitté en miljökonferens 

Konferensen samlade drygt 180 deltagande som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna

Programmet för kvällen innehöll:

  • Svenska Båtunionens miljökommitté berättar om aktuella frågor
  • XRF-mätning i mark – Maria och Lars Elfström från Jakobsbergs Båtsällskap
  • Åtgärdstester av förorenade båtuppställningsplatser – Peter Harms-Ringdahl från EnviFix
  • Nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar – Lina Petersson från Transportstyrelsen
  • Hur mycket grumling orsakar fritidsbåtar i grunda vatten? Sofia Wikström från Stockholms Universitet Östersjöcentrum
  • Sammanfattande diskussion och avslut