Varmt välkommen till Svenska Båtunionens Miljökonferens 2023!

För tredje året i rad kommer miljökonferensen att hållas digitalt i mötesverktyget Zoom. Som deltagare kommer du under drygt två timmar att få möjligheten att förkovra dig i aktuella miljöfrågor som rör båtlivet.

Vid årets konferens kommer vi att lägga stor vikt på XRF-mätningar i mark, sanering av förorenade båtuppställningsplatser, nya föreskrifter om avfallshantering i en båtklubb och grumlingseffekter i grund vatten.

Deltagande på årets miljökonferens är kostnadsfritt och det kommer finnas gott om utrymme för frågor och diskussion. Konferensen kommer inte att spelas in.

När: Torsdagen den 23 februari

Tid: 18:30 – 21:00. Drop in i Zoom från kl 18:00

Anmälan: Du anmäler dig till konferensen genom att klicka på denna länk.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 21 februari och en länk till konferensen kommer att skickas ut med e-post senast onsdagen den 22 februari. Om du inte har fått en länk, börja med att kika i din skräppost, annars kontakta Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se

Program med reservation för ändringar:

18:00 Drop in i Zoom

18:15 Teknisk genomgång av funktioner i Zoom

18:30 Moderator hälsar välkommen

18:35 Svenska Båtunionens miljökommitté berättar om aktuella frågor

18:50 XRF-mätning i mark – Maria och Lars Elfström berättar om pilotprojektet i Jakobsbergs Båtsällskap

19:10 Åtgärdstester av förorenade båtuppställningsplatser – Peter Harms-Ringdahl från EnviFix berättar om förstudien som identifierat och testat olika metoder för sanering av båtuppställningsplatser

19:50 PAUS

20:00 Nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar – Lina Petersson på Transportstyrelsen berättar om arbetet och hur de nya föreskrifterna kan påverka båtklubbar framöver

20:20 Hur mycket grumling orsakar fritidsbåtar på grunda vatten? Sofia Wikström från Stockholms Universitet Östersjöcentrum presenterar den senaste forskningen

20:45 Sammanfattande diskussion och avslutning

Väl mött!

Svenska Båtunionens miljökommitté

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.