Svenska Båtunionens Miljökonferens 2023

Stort tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens digitala miljökonferens!

Konferensen samlade drygt 180 deltagande som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna

Programmet för kvällen innehöll:

  • Svenska Båtunionens miljökommitté berättar om aktuella frågor
  • XRF-mätning i mark – Maria och Lars Elfström från Jakobsbergs Båtsällskap
  • Åtgärdstester av förorenade båtuppställningsplatser – Peter Harms-Ringdahl från EnviFix
  • Nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar – Lina Petersson från Transportstyrelsen
  • Hur mycket grumling orsakar fritidsbåtar i grunda vatten? Sofia Wikström från Stockholms Universitet Östersjöcentrum
  • Sammanfattande diskussion och avslut

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.