Utsläppen från båtlivet behöver minska

Utsläppen av fossil koldioxid från båtlivet i Sverige är förhållandevis små, drygt 3,5 promille av landets totala utsläpp. Trots det måste vi gemensamt arbeta för att sänka dem så mycket det går.

Genom att segla mer, ligga kvar en dag extra i en fin hamn, köra med mest ekonomiska hastighet och lära ut eco-driving på sjön, kan vi minska utsläppen avsevärt, redan idag. Med fossilfria och renare bränslen kan utsläppen av såväl klimatgaser som andra föroreningar sänkas kraftigt.

3,5 promille

Enligt Havsmiljöinstitutets rapport släpper fritidsbåtar i Svenska farvatten ut cirka 30 % av vad inrikesflyget släpper ut (Havsmiljöinstitutet 2019). Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177000 ton (2020).

Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 50,9 miljoner ton
Inrikes transporter (koldioxid): 16,5 miljoner ton (= 32 % eller 1/3 av Sverige totalt)
Inrikes flyg (koldioxid): 0,531 miljoner ton (= 3,2 % av inrikes transporter)
Fritidsbåtar (koldioxid): ca 30 % av inrikesflygets 0,531 miljoner ton eller 0,18 miljoner ton.

Fritidsbåtarnas andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp (%) = 0,18/50,0 = 0,35 %

Fritidsbåtar släpper alltså ut motsvarande cirka 1 % av inrikes transporter eller 0,35 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Siffror: Naturvårdsverket avseende 2019, Transportstyrelsen avseende 2020.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår