Intygsmall Ren båtbotten

Intygsmallen för ren båtbotten är framtagen för att underlätta arbetet för båtklubbar och kan vara en del av båtklubbens egenkontroll. I intyget anges på vilket sätt en ren båtbotten påvisas och intyget undertecknas av både medlemmen/båtägare och båtklubben. Genom undertecknande av intyget försäkrar medlemmen/båtägaren att uppgifterna är korrekta, ansvarar för eventuella felaktigheter och bär ansvar vid eventuell kontroll.

Intygsmallen kan användas i exempelvis följande scenarier:

  • Kommunen kräver att båtklubben ska redovisa att samtliga båtar inom klubben är TBT-fria och använder tillåten båtbottenfärg för de vatten där båten har sin huvudsakliga förtöjningsplats.
  • Befintlig medlem byter båt.
  • Nya medlemmar som söker sig till båtklubben.

Observera att detta också är ett exempel på hur ett intyg kan se ut. Det står båtklubben helt fritt att ta fram egna intyg.

Senaste versionen (ver. 2 2023) är publicerad i juni 2023.

Klicka här för att ladda ner intygsmallen som en ifyllnads bar PDF.

För frågor, kontakta Svenska Båtunionens Miljökommitté på miljo@batunionen.se