Miljöarbete/egenkontroll

För att skapa en trivsam och säker hamn har Svenska Båtunionen tagit fram material för båtklubben att använda som riktlinjer och hjälpmedel.

Hamnboken är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Hamnboken behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex bryggor ska förtöjas, hur varvsplanen ska planeras, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Egenkontroll för hamnar innehåller checklistor för de egenkontroller som båtklubben måste utföra i egenskap av verksamhetsutövare med miljöfarlig verksamhet. Egenkontroll för hamnar följer tillsynsmyndigheternas kontrollplan och efterfrågas då kommunerna inspekterar båtklubben.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.