Säker utrustning

Säker utrustning

En del säkerhetsutrustning är färskvara och ska bytas ut med jämna mellanrum. Annat som utrustar din båt med kan hålla i många år. Välj utrustning med omsorg och välj kvalitet som håller i längden. På så sätt sparar du resurser och bidrar till ett hållbart och säkert båtliv.

Utrustning som är bra att ha i båten. Utrustningen måste naturligtvis anpassas till båttypen och den avsedda färden.
  • Ankra förtöja, ta sig fram etc: åror/paddel, båtshake, linor, fendrar, ankare, reservankare, segel beredda att hissas/rulla ut, reservmotor (för motorbåtar som inte kan ros).
  • Navigera och planera: sjökort (papperssjökort i reserv om digitalt sjökort används), kikare, kompass, navigator, sjökortsplotter, mobil med navigationsapp, utrustning för att mäta kurs och distans i papperskort, radiomottagare, mobiltelefon, dator med internet.
  • För att höras och synas: signalhorn, radarreflektor, AIS (helst transponder), lanternor, ficklampa, pannlampa med extra batterier.
  • Reparationsutrustning: kniv, öskar, verktyg, reservdelar, reservbränsle, pluggmaterial som fungerar i skadade bordgenomföringar, elsäkringar, smörjmedel, rostlösande olja, fuktskyddsspray, tejp, segelsömnadsutrustning, utrustning för att kapa wire.
  • Brand: brandfilt, hink med lina, handbrandsläckare (minst en 2-kilos pulversläckare), lock för att kväva brand i en stekpanna med brinnande olja.
  • Personskador: första förband, sårtvätt, isolerfiltar, sjösjukemedicin, solskyddsfaktor.
  • Säkerhetsutrustning
  • Kläder