Navigationsutbildning

För privatpersoner finns en mängd utbildningar, allt från jolleskola för barn till avancerade utbildningar för Kustskeppare och i höghastighetsnavigation. Mer information om utbildningar för dig som har eller vill använda båt hittar du här.

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten. NFB bildades 1985 och är resultatet av ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.