Om larm och sjöräddning

Viktigt att du har möjlighet att kontakta hjälp

– Har du VHF anropa Sweden Rescue. Vid livsfara gäller Mayday och eller den röda nödknappen.

– Har du mobiltelefon ring 112. I förväg: tanka ner 112-appen från SOS Alarm.

– Använd nödraketer, nödbloss eller någon annan lämplig nödsignalering.

VHF-radio