Yttrande över konsekvensutredning farleder, Svenska Båtunionen

Yttrande över utredning av ansvarsfördelning mellan infrastrukturhållare på sjöfartsområdet (TSG 2014-255).

yttrande-over-konsekvensutredning-farleder-svenska-batunionen.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
Dec 14, 2017
Kategorier: