Dokument

Båtriksdagen 2021 Protokoll inkl. Utskottens anteckningar och röstlängd

Båtriksdagen 2021 Protokoll inkl. Utskottens anteckningar och röstlängd som genomfördes digitalt 2021-03-27.

Batriksdagen-Protokoll-2021.pdf