Dokument

2020-01-Svenska Båtunionens yttrande över Ds: 2019.22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri

Remissvaret finns att ladda hem nedan.

2020_remisser_sjofylleri_-Ds2019_22.pdf