Dokument

Fastställd röstlängd Unionsråd/Extra Båtriksdag 2016

Fastställd röstlängd från Unionsråd och Extra Båtriksdag 2016-11-19 – 2016-11-20

faststalld-rostlangd.pdf