Dokument

2015-03-Yttrande över rapport från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Post- och telestyrelsen om fördelning av myndighetsuppgifter inom sjöfartens radiokommunikation (N2013/4490/MRT)

Yttrande över rapport från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Post- och telestyrelsen om fördelning av myndighetsuppgifter inom sjöfartens radiokommunikation (N2013/4490/MRT)

yttrande-over-rapport-inom-sjofartens-radiokommunikation-2015-fran-svenska-batunionen.pdf