Dokument

2016-01-Yttrande över inriktningsdokument havsplaneringen

Yttrande över ”Förslag till inriktning för havsplanering med avgränsning av miljöbedömning” Diarienummer: 3779-14

yttrande-over-inriktningsdokument-havsplaneringen.pdf