Dokument

M2024-002 Motion till Svenska Båtunionen angående utveckling av BAS och BAS-support.

Motion till Svenska Båtunionen angående utveckling av BAS och BAS-support från Skånes och Blekinges Båtförbund.

Motionen inkom 2024-01-12.

Dnr2024-008_Skanes-BF_Motion-till-Svenska-Batunionen-angaende-utveckling-av-BAS-och-BAS.docx.pdf