Dokument

Budget 2023 samt preliminär budget 2024-2025.

Unionsstyrelsens förslag till budget för 2023 samt preliminär budget för 2024.

Budget_2023_2025_till-brd.pdf