Dokument

M2022-09 Motion gällande styrdokument för tillsättande av kommittéer

Motion gällande styrdokument för tillsättande av kommittéer inlämnad av Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Motion-till-Batriksdagen-2022_SMBF.pdf