Dokument

2021-04-Svenska Båtunionens remissvar på Havs- och vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027, Dnr: 2807-20

Svenska-Batunionens-remissvar-till-Havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljo-2022-2027.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.