Dokument

Motion nr 3 till Båtriksdagen 2021 – “Reglemente för resor och kostnadsersättning för styrelse, kansli och övriga SBU-funktionärer”

Motion från Östergötlands Båtförbund

Motion-BRD-2021-03-Ostergotlands-BF.pdf