Dokument

2021-08-Fritidsbåtsorganisationernas yttrande gällande vindkraftparken Mareld

Båtlivets organisationer Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Kryssarklubben (SXK) och Svenska Båtunionen (SBU) har lämnat synpunkter under samrådet för vindkraftparken Mareld.

2021_yttande_mareld_slutlig.pdf