Dokument

Röstlängd Båtriksdagen 2023

Detta är den fastställda och justerade röstlängden vid Båtriksdagen 2023 (Protokollets bilaga 1).

Rostlangd-JUSTERAD.pdf